Oswietlenie do magazynu Doradztwo techniczne, Bezplatne projekty, oświetlenie LED, Konsultacje Energooszczedne oswietlenie magazynow

Pomoc

  • Podstawowa terminologia:

Oprawa oświetleniowa czyli po prostu lampa
Źródło światła czyli żarówka, świetlówka, itd

  • Teoria:

 

Luks (lx)
jednostką natężenia oświetlenia jest 1 luks (lx) Luks (lx) - jednostka natężenia oświetlenia E w układzie SI. 1 lx = 1 cd·sr / m2 Luks (lx) określany jest jako oświetlenie wywołane przez równomiernie rozłożony strumień świetlny o wartości równej 1 lumen (lm) padający na powierzchnię 1m2, a więc: 1 lx = 1 lm / m2.
Lumen (lm)
jednostka miary strumienia świetlnego w układzie SI. 1 lm = 1 cd·sr. Jest to strumień świetlny wysłany w jednostkowy kąt bryłowy (steradian) przez izotropowe punktowe źródło światła o światłości jednej kandeli umieszczone w wierzchołku tego kąta.
Kandela (cd)
jednostka światłości źródła światła; jednostka podstawowa w układzie SI.
Natężenie oświetlenia
gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego padającego na powierzchnię, do jej pola S, przy S dążącym do 0.
Natężenie oświetlenia jest jedyną wielkością światła, która nie charakteryzuje samego źródła światła, lecz jasność oświetlenia powierzchni. Jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest luks (lx) równy lumen na metr kwadratowy (cd·sr·m-2)
  • Oświetlenie - podstawowy podział:

Wg miejsca montażu:
Oświetlenie wewnętrzne - oświetlenie przeznaczone do montażu wewnątrz budynków, podstawowy podział możliwy jest np w sposobu montażu. IP czyli klasa szczelności, dla naszych opraw oświetleniowych to  IP20, IP44.

Oświetlenie zewnętrzne - oświetlenie przeznaczone do montażu na zewnątrz, podstawowy podział możliwy jest np w sposobu montażu. IP czyli klasa szczelności, dla naszych opraw oświetleniowych to IP54, IP65.

 

Wg przeznaczenia:
Oświetlenie funkcjonalne - zasadnicza funkcja to odpowiednie oświetlenie pomieszczenia.
Oświetlenie dekoracyjne - uzupełnienie oświetlenia mające na celu zaakcentowanie elementów wystroju, wprowadznie zamierzonego nastroju.
Oświetlenie ewakucyjne - oświetlenie umożliwiające szybkie opuszczenie pomieszczeń w sytuacji kryzysowej.

  • Oświetlenie stanowiska pracy:

Podczas wykonywania pracy człowiek odbiera zmysłem wzroku 90% informacji. Wygoda widzenia występuje wówczas, gdy zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna, spostrzeganie jest sprawne i pozbawione ryzyka oraz nie powoduje nadmiernego zmęczenia lub przykrych odczuć. Rozkład natężenia oświetlenia w przestrzeni powinien być w zasadzie równomierny, aby zapobiegać powstawaniu zbyt dużych kontrastów, mogących nawet wywołać olśnienia. Nie wystarcza zapewnienie wymaganego natężenia na płaszczyźnie pracy wzrokowej, wzrok odrywa się od przedmiotu lub powierzchni pracy i przenosi w różnych kierunkach. Niedopuszczalne są zbyt duże różnice luminancji w bliższym i dalszym otoczeniu powierzchni pracy. Ostrość widzenia jest jedną z podstawowych cech pracy wzrokowej, rozumiana jest jako zdolność postrzegania i rozróżniana drobnych szczegółów.

Zapewnienie właściwego oświetlenia miejsc pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Zgodnie z art.207 § 2 ustawy - Kodeksu pracy „pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Dotyczy to między innymi zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia na stanowiskach pracy. Zgodnie z §26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Natężenie świetła w miejscu pracy określają normy:


PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrza.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami, zgodnie z paragrafem 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(t.j.Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

W normach tych zakłada się, iż wymagane natężenie oświetlenia do rozróżnienia rysów twarzy jest nie mniejsze niż 20 lx. Jest to najmniejsza wartość wyszczególniona przez normę. Przy następujących pracach biurowych: pisanie ręczne, pisanie maszynowe, czytanie, obsługa klawiatury wymagane natężenie oświetlenia to 500 lx, do prac szczególnie precyzyjnych osiąga ono wartość 1000 lx.

Dla porównania w słoneczny letni dzień natężenie oświetlenia w miejscu niezacienionym dochodzi do wartości 100000 lx.

  • Oświetlenie obiektów mieszkalnych:

Myśląc o projektowaniu oświetlenia mieszkania należy zwrócić uwagę na to, że kolorystka ścian oraz mebli ma znaczny wpływ na efektywność oświetlenia.

Ciemne powierzchnie pochłaniają światło, jasne powierzchnie powodują jego rozchodzenie się w pomieszczeniu.

  • Oświetlenie zewnętrzne:

Podstawowym wyznacznikiem w doborze oświetlenia zewnętrznego jest jego funkcja. Kolejny czynnik to określenie, w jakich przedziałach czasu będziemy z niego korzystać oraz do oświetlenia czego ma służyć i jakiego efektu końcowego oczekujemy. Przy doborze oświetlenia używanego od zmierzchu do świtu, ważnym czynnikiem jest jego energooszczędność i żywotność źródeł światła. Przy doborze oświetlenia zewnętrznego nalezy kierować się odpowiednią klasą IP oprawy. Oferowane przez nas rozwiązania posiadają IP 54 oraz 65. Należy pamieta, że poza szczelnością oprawy narażone są również na wysoką rozpiętość temperatur, w których są użytkowane.

  • Oświetlenie ewakucyjne:

PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

  • Natężenie światła:

 

Natężenie oświetlenia jest jedyną wielkością światła, która nie charakteryzuje samego źródła światła, lecz jasność oświetlenia powierzchni. Podane poniżej wartości są orientacyjne. Natężenie światła w pomieszczeniach determinuje szereg różnych czynników:

 

- ilość i wielkość otworów okiennych,
- kolorystyka ścian wnętrza (ciemniejsze kolory to większe straty),
- rozstawienie mebli,
- parametry (kątach rozsyłu) źródeł światła, rodzaj odbłyśników w oprawach.

 

Powierzchnia 500 lx - Bardzo jasno 300 lx - Średnie natężenie 150 lx - Półmrok
metr kw. Moc użytych źródeł światła (łącznie) Moc użytych źródeł światła (łącznie) Moc użytych źródeł światła (łącznie)
10 ponad 250W około 200W około 100W
15 ponad 400W około 250W około 150W
20 ponad 500W około 350W około 200W
25 ponad 600W około 450W około 250W
  • Światło w miejscu pracy.


50 lx chwilowe przebywanie w pomieszczeniu oraz wykonywanie prostych czynności
100 lx nieciągłę wykonywanie zajęć nie wymagających obciążenia wzroku
200 lx wykonywanie zajęć nie wymagających obciążenia wzroku
300 lx nieznacznie obciążająca wzrok praca
500 lx nieznacznie obciążająca wzrok długotrwała praca
750 lx obciążająca wzrok długotrwała praca
1000 lx wyjątkowo obciążająca wzrok długotrwała praca

 

  • Kod IP

Kod IP stopień ochrony uzupełniony liczbą dwucyfrową, która określa szczelność oprawy. Wartość  pierwsza ( skala od 0 do 6) oznacza pyłoszczelność, wartość druga (skala od 0 do 8) wodoszczelność.

IP Klasa szczelności opraw oświetleniowych

I = Ochrona przed wpływem zewnętrznym ciał stałych.


0 Brak ochrony
1 Ochrona przed cząsteczkami > 50mm
2 Ochrona przed cząsteczkami > 12mm
3 Ochrona przed cząsteczkami > 2,5mm
4 Ochrona przed cząsteczkami > 1mm
5 Obudowa chroni w pewnym stopniu przed pyłem
6 Obudowa jest całkowicie pyłoszczelna

IP Klasa szczelności opraw oświetleniowych

P: Ochrona przed wpływem zewnętrznym wody.


0 Brak ochrony
1 Minimalna ochrona przed kapiącą wodą (ruch w kierunku pionowym)
2 Ochrona przed woda kapiącą (przy max. odchyleniu urządzenia o 15o od normalnego położenia)
3 Ochrona przed wodą deszczową (lejącą się max. pod kątem 60st. od linii poziomej)
4 Ochrona przed wodą rozpryskiwaną (niebezpośredni strumień wody nie powoduje uszkodzeń)
5 Ochrona przed wodą z węża (bezpośredni strumień wody z dyszy nie powoduje uszkodzeń)
6 Ochrona przed wodą falującą/spienioną (spieniona woda lub rozbity strumień wody nie powoduje uszkodzeń)
7 Ochrona przed wodą przy krótkim zanurzeniu (krótkie zanurzenie w wodzie nie powoduje uszkodzeń)
8 Ochrona przed wodą przy długim zanurzeniu (długotrwałe zanurzenie w głębokiej wodzie nie powoduje uszkodzeń)
RAL 1000  
RAL 1001  
RAL 1002  
RAL 1003  
RAL 1004  
RAL 1005  
RAL 1006  
RAL 1007  
RAL 1011  
RAL 1012  
RAL 1014  
RAL 1015  
RAL 1016  
RAL 1017  
RAL 1018  
RAL 1019  
RAL 1020  
RAL 1021  
RAL 1023  
RAL 1024  
RAL 1026  
RAL 1027  
RAL 1028  
RAL 1032  
RAL 1033  
RAL 1034  
RAL 2000  
RAL 2001  
RAL 2002  
RAL 2003  
RAL 2004  
RAL 2005  
RAL 2007  
RAL 2008  
RAL 2009  
RAL 2010  
RAL 2011  
RAL 2012  
RAL 3000  
RAL 3001  
RAL 3002  
RAL 3003  
RAL 3004  
RAL 3005  
RAL 3007  
RAL 3009  
RAL 3011  
RAL 3012  
RAL 3013  
RAL 3014  
RAL 3015  
RAL 3016  
RAL 3017  
RAL 3018  
RAL 3020  
RAL 3022  
RAL 3024  
RAL 3026  
RAL 3027  
RAL 3031  
RAL 4001  
RAL 4002  
RAL 4003  
RAL 4004  
RAL 4005  
RAL 4006  
RAL 4007  
RAL 4008  
RAL 4009  
RAL 4010  
RAL 4012  
RAL 5000  
RAL 5001  
RAL 5002  
RAL 5003  
RAL 5004  
RAL 5005  
RAL 5007  
RAL 5008  
RAL 5009  
RAL 5010  
RAL 5011  
RAL 5012  
RAL 5013  
RAL 5014  
RAL 5015  
RAL 5017  
RAL 5018  
RAL 5019  
RAL 5020  
RAL 5021  
RAL 5022  
RAL 5023  
RAL 5024  
RAL 6000  
RAL 6001  
RAL 6002  
RAL 6003  
RAL 6004  
RAL 6005  
RAL 6006  
RAL 6007  
RAL 6008  
RAL 6009  
RAL 6010  
RAL 6011  
RAL 6012  
RAL 6013  
RAL 6014  
RAL 6015  
RAL 6016  
RAL 6017  
RAL 6018  
RAL 6019  
RAL 6020  
RAL 6021  
RAL 6022  
RAL 6024  
RAL 6025  
RAL 6026  
RAL 6027  
RAL 6028  
RAL 6029  
RAL 6032  
RAL 6033  
RAL 6034  
RAL 7000  
RAL 7001  
RAL 7002  
RAL 7003  
RAL 7004  
RAL 7005  
RAL 7006  
RAL 7008  
RAL 7009  
RAL 7010  
RAL 7011  
RAL 7012  
RAL 7013  
RAL 7015  
RAL 7016  
RAL 7021  
RAL 7022  
RAL 7023  
RAL 7024  
RAL 7026  
RAL 7030  
RAL 7031  
RAL 7032  
RAL 7033  
RAL 7034  
RAL 7035  
RAL 7036  
RAL 7037  
RAL 7038  
RAL 7039  
RAL 7040  
RAL 7042  
RAL 7043  
RAL 7044  
RAL 7045  
RAL 7046  
RAL 7047  
RAL 8000  
RAL 8001  
RAL 8002  
RAL 8003  
RAL 8004  
RAL 8007  
RAL 8008  
RAL 8011  
RAL 8012  
RAL 8014  
RAL 8015  
RAL 8016  
RAL 8017  
RAL 8019  
RAL 8022  
RAL 8023  
RAL 8024  
RAL 8025  
RAL 8028  
RAL 9001  
RAL 9002  
RAL 9004  
RAL 9005  
RAL 9006  
RAL 9007  
RAL 9010  
RAL 9016  
RAL 9017  
RAL 9018  

Maxi-Light Maxi-Light blog Maxi-Light twitter MaxiLight youtube.com Maxi-Light digg.com maxi-light delicious.com Homepage maxi-light.pl
Lampy UV-C usuwają: bakterie, wirusy, grzyby, pleśń i roztocza
 
 

Valid XHTML 1.1